Συντηρήσεις – Επισκευές Ανελκυστήρων Θεσσαλονίκη

Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του και την έγκαιρη διάγνωση, άρα και την επιδιόρθωση βλαβών που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του. Η διάρκεια του κύκλου ζωής του ανελκυστήρα αυξάνεται με την τακτική συντήρηση.

  • Συντηρούμε κάθε είδους ανελκυστήρα ή ανυψωτικού συστήματος σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια.
  • Οι συντηρήσεις εκτελούνται από πιστοποιημένο – εξιδικευμένο προσωπικό, που ενημερώνεται διαρκώς στην χρήση νέων τεχνολογιών.
  • Παρέχουμε τη δυνατότητα επιδιόρθωσης βλάβης επί 24ωρου βάσεως 7μέρες την εβδομάδα.